... minčių kūryba

trans.gif

...  miršta forma; tu - ne; ... transformacijoje  ... kūno virsmas į elementus ... sąmonė amžina ... sąmonė ne formoje ... sąmonė beasmenė ... sąmonė ne smegenyse, kita...    
Savęs pažinimas
Nariams
... dieno'raštis - nakti'raštis
Kontaktai
+370 633 60073 info@psichohileris.lt

© 2007 - 2019 Psichohileris. Visos teisės saugomos.