Straipsniai

Straipsniai apie gyvenimą

Tarkim gera savijauta. Mąstote apie ją. Tai viena pozicija. Ta pati idėja be mąstymo, o su matomu vaizduotėje vaizdu kita pozicija. O dabar idėja: gera savijauta, tik jausmas. Tris pozicijos. O dabar idėja gera savijauta ir vaizduotės vaizdas bei jausmas kartu. Sujunkite tai.
Jaučiantys šias būsenas sausyje arba jas kuriantys apdovanojami svajonių išsipildymu...
  Tikintys jūs ar ne, o laikui tai neįdomu. Vis tiek vyksta pokyčiai, kuriuos derėtų garbingai sutikti, susibūti ir palydėti... Apie adventą daug informacijos internete, tačiau pagrindas visoms žmonių grupėms, šiek tiek turinčioms dvasingumo ar kitaip sakant ryšio su tuo, kurio namuose gyvename ir kuriam priklausome - yra.
Kitą  kartą  atsitiko, kad  nelauktai netikėtai  iš  labai  arti  mane  puolė baisūnas  vilkas. Nieko  kito   nebeliko, kaip  tik,  paklūstant  instinktui,  grūsti jam...
Geriau tai perfrazuoti į mažiau pavojingą išraišką. Taisytinos frazės: „Jei nepatinki, nemaldauk meilės, jei netiki, nesiteisink, jei nevertina, neįrodinėk.“ Sakoma ir liepiama ne sau, o kitam, nes nesakoma: „ jeigu nepatinku“; sako – „nepatinki“. Jeigu kalbėtų pirmu asmeniu, esamuoju ar...
Norėdami valdyti mąstymą būtina žinoti šio proceso mechanizmą. Dažno mąstymas chaotiškas, mąsto apie ką mąstosi. Tačiau, galime išlaikyti dėmesį būtent tiek, kiek reikia arba kiek norime. Reiškia, galime valdyti mąstymą. Tai ar išlaikome tiek, kiek mums norisi? O gal mūsų dėmesį valdo jausmai, emocijos ar kas...
Santykyje su pasauliu mes gauname kažkokį pažinimą, kuris pastoviai įeina į mus ir keičia mūsų sąmoningumą. Reiktų išmokti išlaikyti dėmesį pasirinktam mąstymo objektui tiek ilgai, kiek mums to reikia.
bu, kaip baisu :)
Internete sklando 90% informacinių gaudyklių, virusų, vėjų. Kas yra informacinės gaudyklės ir virusai? Tai specialiai sukurta nuomonė, įvykiai, reportažai, video, straipsniai, ir t.t. tam, kad „formuoti“ – „ skiepyti“ reikiamą nuomonę, kuri  kurs situaciją. Tas, kažkas, paleidžia informaciją, lyg jauką, ir laukia...
Kartais žmonės spausdami patinka ir pritardami kažkokiam teiginiui, įtakoja savo gyvenimo griovimą; nes kam pritari, tas kada nors ateis; o tuomet kaltina kitus, ypač magiją. O būtent jie ir daro juodą magiją sau patiems. Sklando posakis: “nežinai, kas bus rytoj, dėl to neplanuok”. O nežino tie, kurie nenori žinoti, neturi suvokimo,...

© 2007 - 2017 Psichohileris. Visos teisės saugomos.