Ką rekomenduotum kažkokiam atsijungimui nuo vargų...?

Kažkada dariau tokį psi - borį, kur žvilgsnį reiktų stengtis laikyti centre ekrano. Tai atjungia trumpus psi sujungimus ir nublankina problemas bei migdo.  Geriausiai klausytis su ausinėmis ir nesistengti kažką įžiūrėti video medžiagoje, o likti stebėtoju iš antro aš. Rimtai atsinešus į tai, ką matysi ir girdėsi, gausi norimą rezultatą :) mėgaukis:)© 2007 - 2017 Psichohileris. Visos teisės saugomos.