Pasaka nepasaka, tikrovė netikrovė

Pasaką aš sukūriau paskaitų klausytojams, apie  tikrovės niuansus ... paįvairinimui, :) atsipalaidavimui. Šią mano pasaką  galima skaityti per kelis tikrovės sluoksnius. Kuo jūs daugiau sluoksnių suvokiate - tuo aiškesnė kiekvieno skiemens prasmė iki .... momento, kai šią pasaką galima paskaityti tik žodžiais po kabučių, o  visą kitą prikuria protas. :)

Elis ir trikelis :)

Au'kštai kaln'uos gyveno sen‘elis ir sen‘elė. Jie susi'laukė vaik‘elio. Pavadin  jį Jog‘eliu. Pa‘augo Jog‘elis ir iš‘ėjo lai‘mės ie‘škoti. Ei‘na, ei‘na, žiū‘ri trikelis. Pa‘suko Jog‘elis  vienkeliu. Iš‘girdo ba'lsą: tai lai‘mės sėk‘mės ke'lias. Pa‘mąstė Jog‘elis: o ko‘kie a'nie ke'liai? Pa‘suko kitkeliu, vėl ba'lsas: tai nelai‘mės ir nesėk‘mės ke'lias. Nu‘stebo Jog‘elis ir pa‘suko trečkeliu. Balsas sako: tai kvai‘lių ir ieško‘tojų ke'lias. Jog‘elis vėl trau'kia į pirmkelį, nes nor lai'mės... o ten jį sutinka sen‘elis ir sen‘elė: pagaliau grįžai sun‘elį, štai ir tu jau sen‘elis.


 Realybės korektorius
Nariams
Nauji nariai
  • IrBarvyde
  • Drugelis
  • asasbasas
  • Dalija
  • Jolanta
Kontaktai
+370 633 60073 info@psichohileris.lt

© 2007 - 2019 Psichohileris. Visos teisės saugomos.