2017 gegužis jėgos vieta

Mes....

Vieta, kurioje gyvena laimė....
... tampu ... oru, ir vėju, ir šviesa...
... įsimylėjau į esančius šalia, manyje, aš juose... 
Jie tylūs ir nebylus ir tai jų kalba...
Tačiau, ten, garsų taip pat yra:
Čiulba sparnuotieji, kalba šakos,
ir žolė šnara dainas... IrBar© 2007 - 2017 Psichohileris. Visos teisės saugomos.